ISO CHROMTech

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ

Czech CHROMTechDeutschland CHROMTech

DEMI voda

Demineralizovaná voda je zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku. Její konduktivita je 5,0 µS.cm-1.