ISO CHROMTech

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVŮ

Czech CHROMTechDeutschland CHROMTech

Balotinování

Balotina, jinak řečeno skleněné kuličky, je materiál, který je inertní a chemicky neměnný. Je to materiál, který je ekologický a z hlediska toxikologie je nezávadný. Je zpravidla používán při finálních úpravách povrchu materiálu.

Dále se využívá v oblasti jemného tryskání a svoji využitelnost nalezne i u nerezových dílů. Lze ho použít pro jemné tryskání. Jedná se o skleněné mikrokuličky, které jsou vhodné pro tryskání v uzavřených systémech s možností recyklace abraziva.

Balotina umožňuje velmi šetrné tryskání bez poškození materiálu. Můžete ji využít pro jemné leštění nerezového materiálu.